Archives for เดือน: ตุลาคม 2013

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหา…

วัดดับภัย

วัดดับภัย วัดดับภัย …

ล่องแม่น้ำกก

ล่องแม่น้ำกก

ล่องแม่น้ำกก แม่น้ำก…

ดอยหัวแม่คำ

ดอยหัวแม่คำ ดอยหัวแม…

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ    …

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็ง…

สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ

สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ

สวนรุกขชาติดอยช้างมู…

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว วัดพระแก้…

ถนนคนเดินเชียงราย
ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง ดอยผาตั้ง …