fbpx

แจ้งชำระเงิน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : นางสาวศิวารินทร์ คำภา
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 661-223921-1

 

ธนาคาร กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : นางสาวศิวารินทร์ คำภา
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 030-8-31850-8

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี : นางสาวศิวารินทร์ คำภา
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 530-1-15780-3

 

( โปรดเก็บเอกสารใบนำฝาก หรือ สลิปการโอนเงินผ่านเอทีเอ็มของท่านไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่เจ้าหน้าที่มีปัญหาการตรวจสอบการโอนเงินของท่าน )