รถตู้เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน (รวมน้ำมัน 9,500 บาท)


รถตู้เชียงใหม่ – ปาย – ปางอุ๋ง – ดอกบัวตอง – แม่ฮ่องสอน – 4 วัน 3 คืน (รวมน้ำมัน11,500 บาท)