รถตู้เชียงใหม – ปางช้างแม่สา – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ฟาร์มกล้วยไม้ – บ่อสร้าง – สันกำแพง 1 วันไปกลับ (รวมน้ำมัน 2,500 บาท)


รถตู้เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – สวนสัตว์ – บ้านถวาย 1 วันไปกลับ (รวมน้ำมัน 2,500 บาท)


รถตู้เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ 1 วันไปกลับ (รวมน้ำมัน 2,500 บาท)